top of page

Denne boken ble nedtegnet ved automatskrift av Elsa Barker og utgitt i New York i 1914. Ånden til den avdøde franske advokaten tok kontroll over hennes hånd og boken ble skrevet. Det er 107 år siden, men boken er like aktuell i dag. Vi har ønsket å gjenopptrykke den i lang tid og Rigmor Brynn har oversatt til norsk. 

 

Vi lever i en materialistisk tid. Det åndelige aspekt ved tilværelsen blir ofte ikke vurdert. Det faktum at det overveiende flertall av befolkningen i Norge ikke tror på en bakenforliggende skapende kraft vil skape problemer.

 

Mitt håp er at denne boken vil åpne for større forståelse for andre tilværelser enn denne jordiske vi lever i nå. Det som beskrives i boken er hvordan livet er etter døden sett fra det astrale planet. Det er mange flere plan, men de astrale, kausale, mentale og eteriske planene er mest omtalt i den tilgjengelige esoteriske litteraturen.

 

Når døden inntreffer så dør vi ut av denne fysiske verden og blir født inn i den astrale. Gjennom reinkarnasjon blir vi gjenfødt på jorden. Denne reinkarnasjons prosessen fortsetter inntil sjelen har oppnådd alt som skal læres på det fysiske planet. Døden er kun en overgang fra en bevissthets tilstand til en annen. Det er også vesentlig å være klar over at sjelen er udelelig, evig og eksisterer fordi den bakenforliggende evige skapende kraft elsker den.

 

Ha gjerne boken i tankene når du går til sengs og kanskje vil du selv oppleve astralverden i drømme. I søvnen kan menneskets astrallegeme bevege seg fritt, men er knyttet til det fysiske legemet gjennom en pulserende energistrøm som vi kan kalle sølvstrengen.

 

Jeg håper du kjære leser, får en bedre forståelse av livet etter døden ved å lese denne boken. Lykke til! Mitt ønske er at du gjennomstrømmes av den evige skapende krafts Lys og Lyd og derved Kjærlighet. Kosmisk kjærlighet er størst av alt.

 

Oslo, den 13.03.2021

Svenn Rommerud

 

Boken koster 290,-  og kan bestilles på skjema under (betaling for bok inkl. porto skjer via Vipps som du får oppgitt av oss pr. mail)

Your details were sent successfully!

bottom of page