top of page

Hellig Geometri

Hellig Geometri viser oss hvordan naturens lover uttrykkes gjennom geometriske prinsipper om balanse og harmoni. For antikkens arkitekter og filosofer representerte Hellig Geometri et viktig fundament for utvikling av både kunst, filosofi og moral. Bak den fysiske verden eksisterer et skjult mønster med levende energier og krefter i balanse som alt i skaperverket er knyttet til. Min målsetning er at bildene bidrar til å bringe interessen for denne gamle kunnskapen tilbake.  

97.png
Our future earth.png

Geometri og symboler

Å studere Hellig Geometri er studiet av de grunnleggende og skapende prosesser i naturen. Dette innebærer å forstå hvordan lover, krefter og elementer fungerer i samspill og balanse for å skape liv, vitalitet og evolusjon. Å bli kjent med disse grunnleggende prinsippene gir uungåelig en dyp respekt for skaperverket og alt som lever. Hellig Geometri fungerer som en viktig brobygger mellom naturvitenskap og spiritualitet. 

mandalaer

Mandala er sanskrit og betyr en «krets», «sirkel» eller «ring». Mandalaer spiller en viktig rolle som Hellig Geometri innenfor kunst i bl.a. hinduismen og  buddhismen og blir ofte brukt som hjelpemidler i meditasjon. Mandalaer er også å finne i sjamanistiske tradisjoner, taoismen, kristendommen, islam, og i ulike esoteriske tradisjoner i både øst og vest.

TOLEDO FLOWER.png
991.png

naturens geometri

Dersom man studerer detaljene i naturen rundt oss, som f.eks. snøkrystaller, finner vi de samme geometriske prinsippene som i Hellig Geometri. Alt i skaperverket fra mikro til makrokosmos følger samme harmoniske lover og prinsipper. Disse harmoniske lovene manifesterer seg gjennom frekvenser og energiemønstre som etterhvert blir synlige og manifesterer seg i den fysiske verden. Mennesket er også skapt etter de samme prinsipper hvor bl.a. Det Gyldne Snitt er viktig.  

bottom of page